1. Constituția României, republicată(Monitorul Oficial nr. 767/31.10.2003)
 2. Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea nr. 159/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Monitorul Oficial nr. 582/10.07.2018)
 4. Legea de revizuire a Constituției României (Monitorul Oficial nr. 798/18.09.2018)
 5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției (Monitorul Oficial nr. 799/18.09.2018)
 6. Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente – Text în vigoare începând cu data de 10 martie 2018
 7. Legea nr. 334/2006 din 17 iulie 2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată – Text în vigoare începând cu data de 21 ianuarie 2018
 8. Hotărârea Guvernului nr. 743/2018 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 (Monitorul Oficial nr. 800/18.09.2018)
 9. Hotărârea Guvernului nr. 744/2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului și a cheltuielilor necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 (Monitorul Oficial nr. 800/18.09.2018)
 10. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 440/19.09.2018 pentru aprobarea modelelor ștampilelor care vor fi folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 şi 7 octombrie 2018, precum și a normativelor privind numărul ștampilelor cu mențiunea „VOTAT” (Monitorul Oficial nr. 807/20.09.2018)
 11. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 441/19.09.2018 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 (Monitorul Oficial nr. 807/20.09.2018)
 12. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 447/20.09.2018 pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare și a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 (Monitorul Oficial nr. 811/21.09.2018)
 13. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 452/21.09.2018 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, precum și pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 (Monitorul Oficial nr. 813/21.09.2018)
 14. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 464/24.09.2018 privind utilizarea siglei Centenar pe listele electorale folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, precum și numerotarea și aducerea la cunoștință publică a secțiilor de votare