Nr. crt.Nr. hotărâreDescriere
1Hotărârea nr. 1H/23.09.2018privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Birourilor și Oficiilor electorale constituite la Referendumul Național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
2Hotărârea nr. 2H/23.09.2018de interpretare a art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2007 și a art.26 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
3Hotărârea nr. 27H/01.10.2018de interpretare a art. 4 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului şi a art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei